Job Offers

.NET arendaja

MARKUS Software loob tarkvaralahendusi logistika protsesside ja kinode haldamiseks. Seoses tegevuse laiendamisega ootame Sind liituma oma meeskonnaga. Töö sisuks on klientide vajadustest ja äriprotsessidest lähtuv infosüsteemide täiendamine, uute süsteemi moodulite arendus ning liideste loomine infovahetuseks teiste rakendustega.

Sobid kandidaadiks, kui

  • oled pädev .NET raamistikus ja C# keeles;
  • oskad koostada SQL päringuid;
  • oled võimeline omandama uusi tehnoloogiaid;
  • suudad suhelda inglise keeles nii kõnes kui kirjas.

Kasuks tulevad eelnevad kokkupuuted WinFormsi, XAMARINi ja/või ASP.NETiga.

Saada CV koos palgasooviga aadressile info@markus.ee.